IT TRANSITie en migratie

Ondersteuning van uw organisatie bij transities gericht op het optimaliseren van uw IT infrastructuur en het applicatielandschap.


Ondersteuning bij het migreren en integreren van workloads tussen verschillende private datacenters en/of naar een public Cloud omgeving.


Informatiebeveiliging

Ondersteuning van uw organisatie bij het optimaliseren van uw informatiebeveiliging.


Binnen de compliance kaders van het informatiebeveiligingsbeleid en third party requirements volgen we een end-to-end strategie van business impact analyse naar data classificatie, naar het koppelen van beveiligingsmaatregelen aan deze classificaties en het begeleiden van de correcte implementatie van de technologische en organisatorische maatregelen.


We ondersteunen bij het realiseren van een passend Cybersecurity profiel dat het hybride IT landschap bestrijkt en waar het ontsluiten en beveiligen van data binnen een public Cloud platform een grote rol speelt.

IT ARCHITECTUur

Ondersteuning van uw organisatie bij het inrichten van architectuurprocessen, het opstellen van architectuurprincipes, het vastleggen van modelleerafspraken, het opstellen van een metamodel en het inrichten van uw architectuur tools in combinatie met een centrale repository. 


Tools: Bizzdesign Enterprise Studio of Sparx Enterprise ArchitectDigitale transformatie & CLOUD 

Ondersteuning van uw organisatie bij het doorvoeren van de digitale transformatie waarbij Cloud adoptie een onmisbare rol speelt.


We stellen samen met u een breed gedragen Cloud strategie op die de kaders schept voor het draaien en opslaan van workloads en data binnen een public Cloud omgeving.


Om workloads daadwerkelijk te kunnen laten landen op een public Cloud platform gaan we aan de slag met uw IT organisatie om een Cloud Competence Center (CCC) in te richten voor het vastleggen en delen van kennis. Vanuit dit CCC bereiden we, via een agile werkend multidisciplinair Cloud team, het public Cloud platform voor op de komst van workloads.


Het voorbereiden betreft het inrichten van de Cloud fundamentals en de overdracht naar de beheerorganisatie. We creëren hiermee een veilig virtueel datacenter dat als verlengstuk van uw eigen datacenter gebruikt kan worden maar met name als een versneller voor innovatie en daarmee als enabler binnen een open en verbonden wereld.